WLTP - De nieuwe standaard voor verbruikswaarden.

Dichter bij het reële verbruik: WLTP herziet de verbruikscijfers.

Vanaf het najaar 2018 wordt de WLTP ook voor lichte bedrijfswagens gefaseerd ingezet. Per 1 september 2019 moeten alle nieuw geproduceerde lichte bedrijfswagens verplicht met de nieuwe WLTP-testmethode worden vastgesteld. WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure en is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor het vaststellen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies. Wat dat voor u en uw MAN TGE betekent leest u hier.

Wat is de WLTP?

Hoeveel verbruikt een auto? Deze vraag kan MAN Truck & Bus met de gestandaardiseerde WLTP-rijcyclus nu beter beantwoorden. De test voor het meten van het brandstofverbruik vindt namelijk plaats onder omstandigheden die meer lijken op de dagelijkse praktijk. Voor lichte bedrijfswagens wordt vanaf september 2018 de NEDC-standaard vervangen door de WLTP.

 

Voordelen voor de WLTP.

De WLTP is gebaseerd op de werkelijke rijgegevens van automobilisten over de hele wereld. Op basis van deze gegevens za de WLTP in de toekomst realistischere verbruikscijfers leveren. 

Lees meer
Voordelen voor de WLTP.

.

NEDC en WLTP.

De NEDC-meetmethode is in september 2017 vervangen door de WLTP. Nieuwe testparameters zorgen voor realistischere waarden.

Lees meer
NEDC en WLTP.

Overzicht NEDC en WLTP.

Overzicht NEDC.

De gestandaardiseerde NEDC-test (die dateert uit 1970) geldt voor alle personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze test werd in 1992 ingevoerd door de Europese Unie om het brandstofverbruik en voertuigspecifieke emissies vast te stellen en om vergelijkingswaarden te leveren. Hier heb je een overzicht van de omstandigheden waaronder de metingen van de NEDC-test worden uitgevoerd.

Toon testparameters
Overzicht NEDC.

.

Overzicht WLTP.

De Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure ofwel WLTP is een wereldwijd gestandaardiseerde testmethode voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Met zijn veel dynamischere testparameters gaat de WLTP voor veel realistischere verbruikscijfers zorgen. 

Toon tesparameters
Overzicht WLTP.

Doelen van de nieuwe testmethode.

Met de WLTP-rijcyclus worden de testparameters voor het bepalen van het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissies opnieuw gedefinieerd. Een overzicht van de voordelen.

Transparantie

Voortaan kan het verbruik van een auto in de dagelijkse praktijk beter worden ingeschat.

Lees meer

Standaarden

De nieuwe WLTP-standaard levert resultaten die bijna overal ter wereld met elkaar kunnen worden vergeleken.

Lees meer

Klimaat

Realistischere verbruikscijfers helpen om internationale klimaatdoelstellingen te halen.

Lees meer

Meer weten over WLTP?

De Rai Vereniging, de vertegenwoordiger van de fabrikanten en importeurs in Nederland, heeft ook een uitgebreide website met meer informatie over WLTP.


Vragen en antwoorden

De belangrijkste vragen en antwoorden over de nieuwe verbruikscijfers.

Wat zijn de NEDC en WLTP?

NEDC (New European Driving Cycle) is een testbankmeting die vanaf 1992 in heel Europa werd gebruikt om de uitlaatgasemissies en het brandstofverbruik van personenauto's en lichte bedrijfwagens bij te houden. 

NEDC is vervangen door de gestandardiseerde en wereldwijd gebruikte WLTP-meetmethode (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure). De nieuwe testmethode moet een beter inzicht geven in het verbruik en de emissiewaarden van een auto. De WLTP-meetmethode past een gewijzigde rijcylus toe met strengere testspecificaties. 

Wat is het verschil tussen de NEDC en de WLTP?

De nieuwe WLTP-testmethode moet ervoor zorgen dat de bij de typegoedkeuring van een automodel gemeten emissie- en verbruikswaarden meer lijken op die in de dagelijkse praktijk. Daarom is zowel de meting als de rijcyclus anders dan bij de NEDC-test die hiervoor niet geschikt is. 

Nieuw gedefinieerde testparameters zijn bijvoorbeeld een grotere testafstand, langere rijtijden, kortere stilstandtijden en hogere gemiddelde snelheden. Ook wordt er rekening gehouden met optionele uitrustingen. Deze nieuwe omstandigheden resulteren in hogere verbruikscijfers en emissiewaarden.

Per wanneer geldt de WLTP?

De overstap naar WLTP gebeurt geleidelijk tot september 2019 voor bedrijfswagens. De WLTP-meetmethode zal voor alle nieuw geregistreerde voertuigen vanaf september 2019 verplicht worden. 

Wat is een rijcyclus?

Een rijcyclus bepaalt onder welke omstandigheden het brandstofverbruik en de CO2-emissie van een auto worden gemeten. Bij de rijcyclus wordt uitgegaan van bepaalde testparameters, zoals starttemperatuur, snelheid en meetduur, zodat de autofabrikant voor de typegoedkeuring en de verkoop vergelijkingswaarden kan opgeven.

Wat betekent de WLTP voor mij?

De waarden die bepaald worden door de WLTP zullen een realistischer beeld van het brandstofverbruik en de CO2 en uitlaatgasemissies schetsen. Dit kan voor zowel voertuigen met verbrandingsmotoren als een kleiner aantal elektrische voertuigen betekenen dat er een hoger brandstofverbruik en CO2 emissie wordt aangegeven. Persoonlijke keuzes voor motoren en optionele uitrustingen zullen ook invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-waarden. Afhankelijk van de nationale wetgeving zou dit mogelijk ook betekenen dat de belasting over CO2 hoger wordt. 

Geldt de WLTP ook voor elektrische wagens?

Ja, elektrische wagens moeten ook getest worden volgens de WLTP-regels.

Hoe brengt MAN Truck & Bus de WLTP richtlijnen in de praktijk?

Alle MAN Truck & Bus modellen zullen in 2019 geleidelijk overgaan op de WLTP-testmethode.

Zal het modellenaanbod van MAN Truck & Bus veranderen door de WLTP?

Nee, tot nu toe zijn geen veranderingen van het modellenaanbod gepland als gevolg van WLTP.