Rekenvoorbeeld MIA & KIA & SEBA

Per februari 2023

Adviesprijs exclusief BTW en BPM           € 59.495
Advies afleverkosten exclusief BTW +/+ €  1.166  
Duurzaamheidspremie -/-   €  3.500  
Bruto investering           € 57.161
Bruto Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, max. 28%      € 16.005  
Bruto Milieu-investeringsaftrek, max. 45% (minus drempel van € 11.000)      € 20.772  
Bruto voordeel      € 36.777  
Netto voordeel bij 25,8% vennootschapsbelasting -/-  €  9.488  
Netto voordeel     -/-   €  9.488
Landelijke subsidieregeling voor emissieloze bestelauto's (SEBA)     -/-   €  5.000
Netto Investering (bij volledige uitnutting)           € 42.673


Het getoonde rekenvoorbeeld gaat uit van de meest gunstige situatie. Voor een individuele berekening zijn de volgende zaken van belang: ondernemingvorm, de verwachte winst en de verwachte investeringswaarde in het actuele boekjaar. Raadpleeg uw boekhouder om te bekijken welk voordeel voor uw bedrijf van toepassing kan zijn.  

 

Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.