Rekenvoorbeeld MIA & KIA & SEBA

Per juni 2023

Adviesprijs exclusief BTW en BPM           € 59.495
Advies afleverkosten exclusief BTW +/+ €  1.166  
Duurzaamheidspremie -/-   €  9.000  
Bruto investering           € 51.656
Bruto Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, max. 28%      € 14.464  
Bruto Milieu-investeringsaftrek, max. 45% (minus drempel van € 11.000)      € 18.295  
Bruto voordeel      € 32.759  
Netto voordeel bij 25,8% vennootschapsbelasting -/-  €  8.452  
Netto voordeel     -/-   €  8.452
Landelijke subsidieregeling voor emissieloze bestelauto's (SEBA)     -/-   €  5.000
Netto Investering (bij volledige uitnutting)           € 38.204


Het getoonde rekenvoorbeeld gaat uit van de meest gunstige situatie. Voor een individuele berekening zijn de volgende zaken van belang: ondernemingvorm, de verwachte winst en de verwachte investeringswaarde in het actuele boekjaar. Raadpleeg uw boekhouder om te bekijken welk voordeel voor uw bedrijf van toepassing kan zijn.  

 

Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.